Fotografie

výstabvba sítí a komunikace v lokalitě

 

pohled na lokalitu před započetím prací - jižní svah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjezdová komunikace

 

Meritum Kladno s.r.o. Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, tel. 777 587 505, email: info@meritumkladno.cz