Návrh parcelace - snímky

návrh parcelace lokalita Švermov pod lesem ( ul. Mánesova)

 

 

 

 

 

 

 

 

snímek z katastrální mapy - celková situace, poz. 246/1

s

Meritum Kladno s.r.o. Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, tel. 777 587 505, email: info@meritumkladno.cz