Návrh parcelace snímky

parcelace

celková situace, vrstevnice

Meritum Kladno s.r.o. Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, tel. 777 587 505, email: info@meritumkladno.cz